Marzan Security sluit zich aan bij de Vereniging Geld- en Waardeberging

Marzan Security sluit zich aan als lid van de
Vereniging Geld- en Waardeberging

De Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) is de brancheorganisatie van fabrikanten en importeurs van brand- en inbraakwerende kasten en aanverwante producten alsmede overige geld- en waardebergingssystemen, cash handling en cashmanagementsystemen.

De kerntaak van VGW is belangenbehartiging voor haar leden. VGW neemt zoveel mogelijk plaats in commissies en overleggen waarin de belangen van haar leden en die van de branche als geheel, aan de orde (kunnen) komen. In deze rol zoekt VGW actief het gesprek met haar leden, overheden, certificatie- en normalisatie instanties, internationale organisaties, verzekeraars en overige brancheverenigingen.

VGW is lid van het Eurosafe, de Europese koepelorganisatie voor nationale brancheorganisaties, actief in het veld van waardeberging. Niet alleen spelen een aantal VGW-vertegenwoordigers een actieve rol in de diverse Eurosafe commissies en werkgroepen, maar ook is de VGW vertegenwoordigd in het bestuur.